Orderqc.com - Order Taobao Nhập hàng Trung Quốc, Đặt hàng Quảng Châu, Đặt hàng Trung Quốc

Thông báo dừng nhận đơn hàng tết năm 2022

Kính gửi Quý Khách Hàng!
Do tình hình dịch bệnh phía Trung Quốc hết sức phức tạp, dẫn tới hàng hóa lưu thông gặp rất nhiều khó khăn và tới nay chưa có dấu hiệu giảm xuống. Để có thể đưa hàng hóa về sớm trước tết, ORDERQC ngừng nhận đơn hàng cuối năm từ hết 31/12/2021 và mở nhận đơn hàng mới từ 06/02/2022 dương lịch (Tức 06/01/2022 Âm Lịch).
Trân Trọng Thông Báo!
BQT Orderqc.com